Wyszukiwarka szkoleń

1. Wybierz grupę szkoleń


2. Wybierz podgrupę

3. Wpisz wyszukiwaną frazę

Aktualności

Certyfikat

O firmie

– Jako pierwsze – w 1988 roku – powstało Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne KANN® Sp. z o.o. W początkowym okresie podstawową działalnością były zagadnienia związane z eksploatacją i naprawami dźwignic, roboty ziemne i drobne roboty budowlane. W 1993 roku przedsiębiorstwo powołało Prywatny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, który ma obecnie swoją siedzibę przy ulicy Warmińskiej 1 ( do końca 2010r. przy ulicy Golęcińskiej 9 ). Kilkunastoletnie doświadczenie owocuje. Jesteśmy uznanym na rynku organizatorem kursów i szkoleń.

 

Główne kierunki szkoleń

– Specjalizujemy się w prowadzeniu szkoleń z obsługi maszyn budowlanych i drogowych. Na początku nasza oferta ograniczała się do zajęć z obsługi wózków widłowych i maszyn do robót ziemnych. Następnie została poszerzona o szkolenia z obsługi maszyn do robót drogowych, dźwignic, kursy energetyczne oraz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Nasza propozycja skierowana jest do …

– Kursy i szkolenia organizujemy zarówno dla osób prywatnych, przedsiębiorstw jak i nauczycieli. Ośrodek jest zarejestrowany w Kuratorium Oświaty, posiada także jego akredytację dla podstawowych szkoleń. Posiadamy również zgodę Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu, Urzędu Dozoru Technicznego. Wdrożyliśmy i stosujemy system zarządzania jakością w zakresie realizacji usług szkoleniowych oraz doradztwa w dziedzinie BHP, potwierdzone certyfikatem ISO 9001:2008. Naszym celem jest dostarczenie klientom profesjonalnych szkoleń zawodowych, odpowiadających światowym wymaganiom. Zasięgiem działalności obejmujemy głównie trzy województwa zachodniej Polski; wielkopolskie, zachodnio-pomorskie, lubuskie. Naszymi klientami są przedsiębiorstwa wszystkich branż. Szczególnie ścisły kontakt utrzymujemy z firmami branży budowlanej i drogowej. Ważnym elementem naszej działalności jest realizacja szkoleń dla osób bezrobotnych we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy.

 

Gdzie odbywają się zajęcia?

– Mamy odpowiednio przygotowaną bazę w Poznaniu – własny park maszynowy, poligon do zajęć praktycznych oraz nowoczesne sale wykładowe. Wysoki poziom szkoleń gwarantuje doświadczona kadra wykładowców i instruktorów, umiejąca przekazać zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną.

 

Największą popularnością cieszą się kursy;

– obsługi wózków widłowych,

– obsługi maszyn do robót ziemnych zwłaszcza koparko-ładowarek,

– obsługi maszyn do robót drogowych, zwłaszcza walców drogowych,

– oraz wszelkie kursy z zakresu bhp.

Kursy trwają odpowiednio od 10 dni do pięciu tygodni.

 

Oprócz szkoleń…

Dużym zainteresowaniem cieszy się nasza oferta obejmująca usługi z zakresu opracowywania i aktualizacji dokumentacji BHP, instrukcji, regulaminów, rejestrów, oceny ryzyka zawodowego. Wykonujemy również ocenę stanu technicznego maszyn, w aspekcie uzyskania na te urządzenia znaku CE. Nasi specjaliści w krótkim czasie opracują pełną dokumentację "od podstaw" a w razie potrzeby uzupełnią brakujące jej elementy i przedstawią propozycje poprawy stanu technicznego. Nową propozycją oferty szkoleniowej z zakresu BHP jest możliwość przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach o dużym zagrożeniu – chemikalia, hałas, praca na wysokości. Każde ze szkoleń przygotowywane jest dla konkretnego zakładu z uwzględnieniem specyficznych warunków i organizacji pracy.

 

Dla osób przyjezdnych zapewniamy tani nocleg i wyżywienie. Szkolenia specjalistyczne odbywają się w zasadzie w cyklach miesięcznych. Wszystkie kursy kończą się egzaminem przed właściwa komisją oraz wydaniem odpowiednich zaświadczeń lub uprawnień.

 

W ubiegłym 2013 roku wykształciliśmy:

- 1406 operatorów maszyn drogowych, budowlanych i urządzeń technicznych, 

- 418 operatorów wózków widłowych i dźwignic,

- 287 elektryków,

- w zakresie bhp przeszkoliliśmy ponad 1100 osób na ponad 180 kursach.

 

 

 

Od 2009r realizujemy projekt nr RPWP.01.02.01-30-067/09 polegający na wzroście konkurencyjności firmy „KANN”, poprzez zakup innowacyjnych maszyn oraz poszerzenie oferty o nowe szkolenia.

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

Projekt polega na doszkalaniu zainteresowanych na nowych, innowacyjnych typach maszyn, takich jak: CAT 432E, VOLVO BL 71.


 

 

 

 

P.U.P. KANN® Sp. z o.o.

ul.Warmińska 1, 60-622 POZNAŃ

 

tel. 618433801, 618433803, 618417476,

fax. 61 8433804

www.kann.pl,

e-mail: info@kann.pl

 

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego, KRS 0000062405,

NIP 781-00-16-491, REGON 008059659

kapitał zakładowy 140.000,00zł.

kurs na operatora dzwigu, szkolenie na operatora dźwigu, szkolenia zawodowe budownictwo, kurs na operatora wóżków widłowych, kurs na operatora koparki, szkolenia operatora ładowarki, szkolenie na operatora koparko ładowarki, kursy bhp poznań, kursy elektroenergetyczne, kursy montażu rusztowań